Spotkanie karnawałowe w Krakowie | Întâlnirea de carnaval la Cracovia

Serdecznie zapraszamy na spotkanie „Słowacy, Czesi, Polacy i Rumuńscy Przyjaciele”, które Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Polsko-Rumuńska Bilateralna Izba Handlowo-Przemysłowa organizują wspólnie z nieformalną grupą „Život v Poľsku“, skupiającą młodych profesjonalistów ze Słowacji i Czech mieszkających w Polsce oraz grupą doradczą V4 GROUP.

Spotkanie rozpocznie się w Parku Zdrojowym przy Rondzie Matecznym dnia 8 lutego 2024 r. o godzinie 18:00. Tym razem spotkanie będzie miało formę imprezy karnawałowej. W planach, oprócz słowackiej muzyki na żywo, wybornego słowackiego wina, wyśmienitego jedzenia i loterii z nagrodami, przede wszystkim networking polsko-czesko-słowacko-rumuński oraz możliwość nawiązania interesujących polsko-słowackich, polsko-czeskich oraz polsko-rumuńskich kontaktów. 

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Ambasady Republiki Słowackiej w Warszawie, Konsula Honorowego Republiki Słowackiej w Rzeszowie pana Adama Górala oraz Konsula Honorowego Rumunii w Krakowie pana Ignata Timara a także Instytutu Słowackiego w Warszawie. Dziękujemy również partnerom:  ESET Polska, I.D.C. Polonia, Raben Group, Slovenské vinice, st. Nicolaus Trade.

Rejestracja i płatność za pomocą linku: https://fasiangy2024.konfeo.com/en/groups

Opłata za jedną osobę wynosi 90 złotych, za dwie osoby – 150 złotych.

Dress code: casual, mile widziane maski i karnawałowe akcenty

—————–

Vă invităm la întâlnirea “Prieteni slovaci, cehi, polonezi și români”, pe care Camera de Comerț și Industrie Polono-Slovacă și Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Polono-Română o organizează împreună cu grupul informal “Život v Poľsku”, care reunește tineri profesioniști din Slovacia și Cehia care locuiesc în Polonia, și cu grupul de consultanță V4 GROUP.

Întâlnirea va începe în Parcul Balnear de la rondul Mateczny, pe 8 februarie 2024, la ora 18.00. De data aceasta, întâlnirea va lua forma unei petreceri de carnaval. Pe lângă muzică slovacă live, vin bun slovac, mâncare delicioasă și o tombolă cu premii, planurile includ, mai presus de toate, networking polono-ceh-slovaco-român și posibilitatea de a stabili contacte interesante între polonezi și slovaci, polono-cehi și polono-români. 

Evenimentul se desfășoară sub patronajul Ambasadei Republicii Slovace la Varșovia, al Consulului Onorific al Republicii Slovace la Rzeszów, domnul Adam Góral, și al Consulului Onorific al României la Cracovia, domnul Ignat Timar, precum și al Institutului Slovac din Varșovia. De asemenea, dorim să le mulțumim partenerilor noștri:  ESET Polonia, I.D.C. Polonia, Raben Group, Slovenské vinice, St. Nicolaus Trade.

Înregistrarea și plata prin intermediul link-ului: https://fasiangy2024.konfeo.com/en/groups

Taxa pentru o persoană este de 90 PLN, pentru două persoane 150 PLN.

Codul vestimentar: casual, măștile și accentele de carnaval sunt binevenite