Polish Company in Romania – opportunities and possibilities offered by European Funds in Romania

We invite companies to participate in the seminar “Polish Company in Romania – opportunities and possibilities offered by European Funds in Romania”, which will be held in Krakow, March 12. Participation free of charge after prior registration. An event for businesses in the Małopolska Region.

Zapraszamy przedsiębiorstwa do wzięcia udziału w seminarium “Polska firma w Rumunii – szanse i możliwości dzięki Funduszom Unijnym w Rumunii”, które odbędzie się w Krakowie, 12 marca. Udział bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. Wydarzenie przeznaczone dla przedsiębiorstw z województwa małopolskiego.